רשימת המסמכים הנדרשים לביצוע
תהליכי אימוץ

  מסמכים כלליים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • צילום ברור של הדרכון (כולל ספח הארכה ושינוי שם) — יש לבדוק ששמות המשפחה בדרכונים (בלע"ז) של בני הזוג זהים אחד לשני.
 • צילום תעודת נישואין — גירושין/תעודת פטירה של בן/בת זוג. ליחידנית תעודת לידה.
 • מסמכים ממשרד הפנים:

 • תעודת לידה ממשרד הפנים – מקור (טופס כחול).
 • טופס בירור פרטים על הנוסע – להוכיח 3 שנות שהות בישראל בטרם ההליך.
 • תמצית רישום משר הפנים – מקור (טופס כחול).
 • אישורים רפואיים:

 • אישור רפואי על מצב בריאות מבקשת/ים האימוץ.
 • טופס רפואי שניתן ע"י העמותה לחתימת רופא המשפחה.
 • מסמכים ממשטרת ישראל:

 • לבקש מכל תחנת משטרה (+ ודרכונים) להעביר תעודת יושר לרשות המרכזית משרד הרווחה (יד חרוצים 10 ירושלים) עבור עמותת "עתיד הילדים". יש לבדוק שהכתובת הרשומה בתעודת יושר זהה לכתובת בתעודת הזהות.
 • אישורים על המצב הכלכלי:

 • אישור מקום עבודה: שם מקום העבודה, תאריך התחלת העבודה, תיאור התפקיד, משכורת ברוטו חודשית ושנתית של השנה הנוכחית והקודמת.
 • ריכוז חסכונות מהבנק – עם חתימת פקיד הבנק וחותמת של הבנק.
 • נסח טאבו / הסכם רכישת הנכס / חוזה שכירות / חוזה העברת זכויות בנכס.
 • כאשר יש ילדים במשפחה:

 • תעודת לידה של כל אחד מהילדים (מקור משרד הפנים. תוקף המסמך – שנה).
 • הערכה רפואית של כל אחד מהילדים.
 • במידה והם מאומצים – החלטת בית משפט בדבר אימוץ + תרגום.
 • למבקשת לא נשואה: מכתב אפוטרופסות מחברים / קרובי משפחה (חתימה בעט כחול להוכחת מקוריות המסמך).
 • מסמכים נוספים:

 • שאלון "בקשה לאימוץ" המצורף לתיק.
 • כתבי ויתור על סודיות לקבלת מידע רפואי לגבי כל אחד מהמבקשים חתומים על ידם.
 • חוזה חתום עם העמותה (חתימה מלאה בכל דף).
 • 2 תמונות פספורט עדכניות של כל אחד מהמבקשים.
 • 9 תמונות של המבקשים בביתם.

ניתן לשלוח את התמונות, צילומי דרכון, תעודת נישואין / תעודת לידה וכו' בסריקה לדוא"ל atid2000@012.net.il.

מהירות באיסוף המסמכים והעברתם לעמותה בהקדם תקצר זמן ההמתנה!